Ανάπτυξη Web Εφαρμογών

Ένα σεμινάριο στις σύγχρονες εφαρμοσμένες τεχνικές ανάπτυξης μεγάλων εφαρμογών στο σημερινό ιστό.